Re: RCBASH SWEDEN Largescale Offroad Cup 2019

Diskussioner om Tävlingar och Mästerskap
Locked
User avatar
Dave
Site Admin
Posts: 11306
Joined: 11 Feb 2010, 21:10
Phone Number: 0762888650
Location: Falköping

Re: RCBASH SWEDEN Largescale Offroad Cup 2019

Post by Dave » 28 Nov 2018, 10:55

Reglementet för Rcbash Sweden Largescale Offroad Cup 2019Styrelse

David "Dave" Ordförande
Tävling: Tävlingsledare/Domare
Pjerre "Smurfen" Kassör
Tävling: Anmälningsansvarig
Niklas "Wahla" Sekreterare
Tävling: Tävlingsledare
Fredrik "fredrikf" Ledamot
Tävling: Besiktningsansvarig
Morgan "Morgan77" Ledamot
Tävling: Besiktningsansvarig
Stefan ”stefan_valen” Ledamot
Tävling: Besiktningsansvarig

Nytt för året i styrelsearbetet är att vi nu tilldelats roller. Detta är gjort för att vi skall kunna leverera en så bra nivå på tävling som möjligt, och naturligtvis för att Ni deltagare skall veta vem ni skall vända till vid eventuella frågor.


Förord
Vi är rent juridiskt INTE en styrelse med olika bestämda roller. Alla beslut och införskaffande om/av materiel, priser, mallar osv har tagits fram genom principen "lyssna på alla" och genom personliga kontakter i näringslivet. T o m så att kostnader kan ha tagits av individ för att höja skojnivån eller för att underlätta vissa moment i tävlingen.
Vi lyder INTE under någon organisation, företag eller sponsringsavtal.
Det är viktigt att poängtera detta, för att alla ska förstå att för allt som kan hända under denna tävling/cup -INTE finns några försäkringar som täcker eller ansvarar för materiella skador, personliga skador eller övriga utgifter/kostnader som kan uppstå för eller på individ/egendom under tävlingsdag, eller under resor till och från anläggningarna där dessa arrangeras.

Vi mottager gärna feedback, positivt och negativt när som. Vi lovar att alla förslag till ändringar som kommer till oss skriftligen kommer att tas upp inom gruppen och beslut återkopplas till berörd. Men, låt oss ta detta mellan deltävlingarna. Vi ser fram mot att göra säsongen 2019 ännu bättre än 2018! Ledorden för hela cupen är Skoj och Respekt! Med detta förord hoppas vi att vår ambition att skapa en rolig tävling för alla, också resulterar i en positiv utveckling för largescale offroad racing i Sverige.


1. Bilreglemente:

1.1. Motor/Bränsle:
Motor: 2-takt 1-cylindrig bensinmotor upp till 35cc Ljuddämpad pipa eller separat ljuddämpare.
Bränsle = Alkylat och valfri 2-taktsolja
Vanlig 95/98 eller andra tillsatser EJ tillåtet
Eldriven bil är EJ tillåtet!
1.2. Chassi/Kaross:
Chassi = Fritt i skala 1/5 och 1/6 Kaross = Fri Maxmått = Längd 1000mm, bredd 600mm. (Shorty chassin är godkända) Bilens mått kontrolleras av besiktningsansvarig
Däck = Fritt fabrikat och modell. Skruvdubb, kedjor eller utstickande föremål ej tillåtet.
1.3. Elektronik:
Killswitch(avstängning via avstängning av sändare) och manuell dödknapp på motor skall finnas. BÅDA testas av tävlingsledare på plats.
Transponder för tidtagning/varvräkning passande AMB Rc2 monterad i bilen, funktion är förarens ansvar
(AMBrc, AMBrc DP PT, RC4 Hybrid och MRT PTX)
Bilar där karossen förhindrar åtkomst, besiktigas utan kaross.
Gyro / Driftassistans ej tillåtet.
Förare med AM/FM radio anger vilken kanal de använder eller har tillgång till på anmälan.
1.4. Reparation/Service under tävlingsdag:
Endast defekta delar får bytas.
Undantag på differential, stötdämpare, hjul och motor där hel enhet får bytas.
1.5. Nummermärkning av tävlingsgodkänd bil:
OBSERVERA ATT ALLA SOM SKA DELTA I CUPEN MÅSTE HA ETT EGET NUMMER!
ALLA SKA ha egen flagga ELLER nummerdekaler på sin bil. 10-99 är bokningsbara enligt listan nedan.
Alltså inget KRAV på flagga, men nummer skall finnas.
Nummerdekaler skall vara tydligt läsbara från båda sidor.
Siffrorna skall vara av lättläst typsnitt
Vill man använda sig av nummerflaggor går det givetvis lika bra:
Flaggan håller c:a måtten 100x120mm, hål för antenn 5,5mm
ETT FÅTAL FLAGGOR FINNS ATT LÅNA FÖR 50:- /TÄVLINGSDAG!

Var noga med att namn, forumnick och vilket nummer tydligt framgår vid beställning av flagga eller nummer! Det är alltså inte godkänt att märka sin bil eller tillverka en egen flagga utan att numret är beställt och tilldelat! Detta för att utesluta att två bilar med samma nummer tävlar mot varandra. Deltagaren ansvarar för att dennes nummerflagga eller dekaler är i dugligt skick under hela säsongen.
Personliga nummer som blivit bokade kommer att listas nedan.

2. Regelverk för banägare:

2.1. Säkerhetsansvar:
Säkerhetsansvarig = Banansvarig/banägare.
2.2. Bilvändarsäkerhet
10st bilvändarplatser skall finnas tydligt markerade på banan, dessa skall vara skyddade och anses säkra
Reflexvästar skall finnas till bilvändare.
2.3. Tankzon:
Om en anvisad tankzon finns, skall denna användas.
2.4. Publiksäkerhet:
Banägaren är ansvarig för: Eventuell publiksäkerhet och att information delges om att området beträds på egen risk.
2.5. Förartorn:
Att förartorn finns och är säkert att använda. Förartornet bör ha plats för minst 8 deltagare á 90cm bredd
2.6. Brandsäkerhet:
Minst 2st Brandsläckare och/eller tillgång till släckutrustning(brandfilt, vattenslang) skall finnas tillgänglig.

2.7. Säkerhetsinformation:
Delge lokal säkerhetsinformation till funktionärer och tävlingsledare innan förarmöte.
2.8. Inställd tävling:
Om en arrangör ställer in en tävling med kortare varsel än 2 dygn, utgår en straffavgift på 1000:- till tävlingsledningen för uteblivna intäkter. Undantaget väderrelaterade situationer, olyckor, akut sjukdom eller annat som arrangören omöjligen kan lastas för.3. Tävling:

3.1 Krav för deltagande:
Deltagande kräver medlemskap på http://www.rcbash.se
Lägsta ålder för tävlande är 15 år.
Dispens för yngre förare möjligt i målsmans sällskap.
Alla deltar på lika villkor, och på egen risk.
Eget ansvar för skador på person eller egendom. Föranmälan skall göras via forumet/SMS/mail senast torsdag innan tävlingshelg.
En anmälan per deltagare.
Deltagare får endast delta i en klass, 2wd eller 4wd
3.2 Anmälan:
Träff-tråd om varje deltävling upprättas med "klistrad" information på rcbash.se.
3.3 Anmälan skall innehålla:
-Klass
-Nummer
-”Transpondernummer” eller ”Hyr transponder”
3.4 Betalning:
Anmälan registreras inte förrän betalning inkommit till tävlingsledningens kassör, betalning skall alltså göras i samband med att anmälan göres på rcbash.se
Alla anmälda förare som betalt trackfee(250sek) listas i trådens klistrade inlägg.

3.5 Frågor/diskussion:
Diskussion om tävlingen tas i dedikerad tråd för tävling på rcbash.se
3.6 Antal deltagare:
Minsta deltagande i respektive klass måste överskrida 5st anmälda för att genomföras
Idag finns inget behov av att sätta en övre deltagargräns, men detta kan komma att sättas vid enskild tävling om vi ser att arrangerande anläggning eller tävlingsledningen inte klarar fler än ett visst antal deltagare.

3.7 Avanmälan:
Eventuell avanmälan skall vara tävlingsledare tillhanda senast torsdag 20:00 innan tävlingshelg. Efter den punkten kommer inte inbetald anmälningsavgift att återbetalas. Beslut angående återbetalning kan ändras av tävlingsledningen.
3.8 Inställd tävling:
En tävling kan avblåsas via forumet på grund av för få anmälda, väder eller oförutsedda händelser senast fredag morgon innan tävlingshelg.


4. Tävlingsdagens genomförande:

• Anmälan och besiktning av mått, nummer, transponder(förbered för montage vid hyrning) och killswitch och dödknapp på plats senast 09:15 INNAN bil få framföras på banan. Efter godkänd besiktning placeras förare i startlistan.
• Banan öppen för fri träning 08:30-09:30, test och namngivning av transponder(förarens ansvar att kontakta tävlingsledare för registrering)
• 09.30-09.45 Obligatorisk säkerhetsinfo för anmälda förare
• 10:00 Tävlingsstart
• 12:00 - 13:00 tid för lunch och banpreppning
• 14:00-~17:00 Finaler


5. Bestraffningsförfarande:
5.1 Tillsägelse(kan delges av 1st medlem av tävlingsledning/arrangör)
5.2 Officiell varning(skall delges av minst 2st deltagare från tävlingsledning/arrangör)
5.3 Poängavdrag -20 poäng(maxpoäng för 1 heat. Skall vara ett beslut av samtliga medlemmar från tävlingsledning/arrangör som är på plats under tävlingsdagen)
5.5 Diskvalificering från tävlingsdag(Skall vara ett beslut av samtliga medlemmar från tävlingsledning/arrangör som är på plats under tävlingsdagen)


6. Förarmöte/säkerhetsgenomgång:
6.1 Tävlingsledningen informerar om att det är schysst körning som gäller. Med schysst körning menas beteende som inte kan ifrågasättas eller anses falla utanför ramarna för rättvis tävlan. Genom bland annat genande eller avsiktlig blockering av snabbare förare bryter man mot denna hederskodex.
6.2 Avvikelser kan medföra bestraffning enligt punkt 5.

7. Bilvändarregler:
• Din egna säkerhet är viktigast! Gå INTE ut på banan om risk för incident förekommer.
• Bil vars motor stannat eller har uppenbar funktionsbrist skall omedelbart tas av banan
• Får göra 3st startförsök på bilar som stannat, men skall i första hand prioritera trafiken på banan.
• Bil skall placeras i banans färdriktning8. Tävlingsupplägg:

• Efter avslutat heat skall ALLA bilar i heatets startlista(även ej startande som istället placerar sin kaross) placeras på avsedd plats i startordning från föregående heat och får ej tas bort förrän nästgående heat startat ELLER man fullgjort sin plikt som bilvändare
• Förare som INTE fyller sin placering på banan som bilvändare i nästgående heat(eller INTE fixar ersättare), kommer att bestraffas med 0 poäng i sitt senaste körda heat
• En bil får inte tillgodoräkna sig några poäng i ett heat om inte minst en passering registrerats i tidtagningsystemet
• Alla eventuella diskussioner avslutas innan nästa heat.

Fri träning 8:30 – 9:30

Kval – 10min race - Position för 1/8-final
10:00 2wd B (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. från Cup 2018 i deltävling 1, aktuell tabell i övriga tävlingar)
10:15 2wd A (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv från Cup 2018 i deltävling 1, aktuell tabell i övriga tävlingar)
10:30 4wd B (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. från Cup 2018 i deltävling 1, aktuell tabell i övriga tävlingar)
10:45 4wd A (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. från Cup 2018 i deltävling 1, aktuell tabell i övriga tävlingar)
Särskiljning mellan placering till 1/8-final sker genom mest körda varv totalt i kvalet.

Banprepp 10:55 - 11:10
1/8-final – 8 min race - 20p till vinnare i A-heat, sjunkande med 1p skillnad genom resultat i B-heat
11:10 2wd B – 2 bäst placerade upp till A-grupp nästa heat
11:25 2wd A - 2 sämst placerade ner till B-grupp nästa heat
11:40 4wd B - 2 bäst placerade upp till A-grupp nästa heat
11:55 4wd A - 2 sämst placerade ner till B-grupp nästa heat

LUNCH / BANPREPP 11:55 - 13:00
1/4-final – 8 min race - 20p till vinnare i A-heat, sjunkande med 1p skillnad genom resultat i B-heat
13:00 2wd B - 2 bäst placerade upp till A-grupp nästa heat
13:15 2wd A - 2 sämst placerade ner till B-grupp nästa heat
13:30 4wd B - 2 bäst placerade upp till A-grupp nästa heat
13:45 4wd A - 2 sämst placerade ner till B-grupp nästa heat

Banprepp 13:55- 14:10
½-final – 10 min race - 20p till vinnare i A-heat, sjunkande med 1p skillnad genom resultat i B-heat
14:10 2wd B
14:25 2wd A
14:40 4wd B
14:55 4wd A

BANPREPP / Finalindelning 15:05 - 15:20
De 8st förare med mest poäng i respektive klass under dagen är direktkvalificerade till A-final.

Finaler: 40p till vinnare A-final, sjunkande med 2p skillnad ner genom resultat i b-final.
Vinnare i B-final i respektive klass är kvalificerade att köra A-final, med minsta poäng att vinna 24 poäng. Väljer denna förare att inte köra A-final tilldelas denne 24 poäng, och lägsta poäng att köra om i A-final blir då istället 26 poäng.


B-Final 20min race
15:20 2wd Vinnare i B-final går till A-final!
15.50 4wd Vinnare i B-final går till A-final!

Banprepp / Finalindelning 16:10 - 16:25

A-Final 20min race
16:25 2wd
16:55 4wd

Prisutdelning ca 17:30

Max antal poäng att vinna på en tävlingsdag = 100poäng
Ett droprace 2019!


Mästerskap och poängräkning
Alla deltagare startar deltävling på 0 poäng, men har poäng från tidigare deltävling i ”bagaget” för den totala cupställning
Maximalt antal poäng som kan vinnas i en deltävling är 100 poäng.
Poäng som körs in av deltagare i under tävlingsdag, adderas direkt till tidigare poäng in i mästerskapstabellen för respektive klass.
Maxpoäng för en säsong är 400 poängTävlingarna kommer att köras på följande banor(preliminära):
4/5-19 Nynäshamn, Stockholm
1/6-19 Peking Ring, Norrköping
13/7-19 Castlebridge Arena, Slottsbron
17/8-19 Nosringen, Valdemarsvik
7/9-19 Tunarp Bashland, SandhemDiskussionstråden för 2019 hittar ni här:
http://www.rcbash.se/forum/viewtopic.php?f=55&t=9690
Personliga nummer bokade:

10 S500R
11 connysvensson
12 Mikael
13 RagnarVR6
14 adamalge
15 Marcus76
16 Marauder
17 Wipe
18 ers
19 Bosse
20 Lusse
21 Emanuel21
22 Smurfen
23 Svinto79
24 fridde81
25 Freko
26 cuun123
28 Crosshot
30 Sniclas
32 Emil Ekholm
33 Rickard/H
34 antonsony
35 TheNewGuy
36 Lali
37 Fredrikf
40 Gliderking
41 Gammelgäddan
44 maddan
46 Brypa
47 Dave
49 chili_asconaA
50 Zakarezze
51 truckpeter
52 lobolars
55 GcBossen
64 J_wohlfart
65 Wohlfie
66 RCR Norway
68 sungamnaru
69 Malte
70 stefan_valen
71 Hawk71
72 Fissure
73 Baja Beast
74 Tophat
76 Wahla
77 Morgan77
78 lars10
79 Sundell79
80 Mats
81 håkan
82 Micke8233
83 Mastiff83
84 Andren
85 Rb40
86 pbengt
87 Tesla
88 Fredricsson
90 malcx95
91 Afram
92 perra5ive
93 Ubangusam
94 Rex
95 LukasEk
96 pmalmstrom
98 AndersF
99 Perra5ive

Sponsor

Sponsor
 

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest